Rangsit-Nakhonnayok

Pathumthani.

Lands for sale in Rangsit-Nakhonnayok, Khlong Luang, Pathumthani Thailand. l Tel.080-210-9177 Risa l jttpropertyth.com

เสนอขายที่ดินบนถนนรังสิต-นครนายก, คลองหลวง, ปทุมธานี, นครนายก

ขายที่ดินมาใหม่

ขายที่ดิน 6,200 ไร่ จังหวัดนครนายก

ไม่มีภาระหนี้สิน พร้อมโอนได้ทันที

คลอง 1

ขายที่ดินคลองหนึ่ง 95 ไร่

ขายที่ดินคลองหนึ่ง 98 ไร่

ขายที่ดินคลองหนึ่ง 183 ไร่

ขายที่ดินคลองหนึ่ง 1,000 ไร่

คลอง 3

ขายที่ดินคลองสาม 323 ไร่

คลอง 4

ขายที่ดินคลองสี่ 90 ไร่

ขายที่ดินคลองสี่ 220 ไร่

ขายที่ดินคลองสี่ 600 ไร่

คลอง 6

ขายที่ดินคลองหก 106 ไร่

คลอง 9

ขายที่ดินคลองเก้า 30 ไร่

ขายที่ดินคลองเก้า 195 ไร่

คลอง 10

ขายที่ดินคลองสิบ 98 ไร่

ขายที่ดินคลองสิบ 188 ไร่

คลอง 11

ขายที่ดินคลองสิบเอ็ด 2,994 ไร่

คลอง 12

ขายที่ดินคลองสิบสอง 780 ไร่

ขายที่ดินคลองสิบสอง 932 ไร่

คลอง 16

ขายที่ดินคลองสิบหก 756 ไร่

ขายจริง ถึงเจ้าของจริง

ริศาจะนัดให้เจอกับเจ้าของ(ตัวจริง)

ภายใน 1-7 วันเลยค่ะ

(ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเอกสารความพร้อมของผู้ซื้อค่ะ)

อัพเดทการซื้อ-ขาย (Update)

Hotline: 080-210-9177 ริศา

(แอดไลน์ส่วนตัว) Line ID: line2risa

E-Mail: news.jtt@gmail.com

Facebook: จตุรทิศ อสังหาฯ l Jttpropertyth.com