Near skytrain (BTS) and subwaytrain (MRT)

Land for sale in Bangkok-Nonthaburi

ขายที่ดิน"ใกล้และติดรถไฟฟ้า"พื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี l Tel.080-210-9177 Risa l jttpropertyth.com

Land for sale Near skytrain (BTS) and subwaytrain (MRT) in Bangkok-Nonthaburi

SUMMARY:

 1. "ขายที่ดินติดรถไฟฟ้า" บนถนนแจ้งวัฒนะ กทม./นนทบุรี(9แปลง)

 2. "ขายที่ดินติดรถไฟฟ้า" เขตรามอินทรามีนบุรี กรุงเทพฯ(7แปลง)

 3. "ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้า" BTS สถานีสนามเป้า กรุงเทพฯ

 4. "ขายที่ดินติดรถไฟฟ้า" ถนนลาดพร้าว กรุงเทพฯ(ติดถนนลาดพร้าว)

 5. "ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้า" MRT-Airport realing พระราม9 กรุงเทพฯ(ติดถนนหลัก)

 6. ต้องการซื้อที่ดินติดรถไฟฟ้า โทร. 080-210-9177 ริศา

ภาพจาก: http://www.mrta-pinkline.com/

"ขายที่ดินติดรถไฟฟ้า" บนถนนแจ้งวัฒนะ กทม./นนทบุรี

 1. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 3 ไร่ กทม./นนทบุรี

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู พื้นที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีแดงและที่ดินเแปลงนี้เกือบจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะ พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


2. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 4 ไร่ กทม./นนทบุรี

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู พื้นที่ดินเแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะ พื้นที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีแดง เป็นที่ดินระดับเดียว กันกับถนนหลักแจ้งวัฒนะและไม่ต้องถมอีก

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


3. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 6 ไร่ กทม./นนทบุรี(ขายแล้ว)


4. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 8 ไร่ กทม./นนทบุรี

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู แปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมโค้งมนสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะ เป็นพื้นที่สีแดง ระดับเดียวกันกับถนนหลักและไม่ต้องถม

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


5. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 10 ไร่ กทม./นนทบุรี

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู และทางด่วนสองช่องทาง ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสวยในย่านนี้แปลงนึง เป็นพื้นที่สีแดง+ สีส้ม+ สีนํ้าตาล เป็นที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวรและที่ดินเปล่า ไม่มีผู้อยู่อาศัย ผ่านการถมและปรับระดับให้เท่ากับระดับถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเลย พื้นที่ดินเป็นรูปเหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมาก ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะ

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


6. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 10 ไร่ กทม./นนทบุรี

ติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะ ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู และทางด่วนสองช่องทาง ที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงสวยในย่านนี้อีกแปลงนึง เป็นพื้นที่ สีส้ม+ สีนํ้าตาล เป็นที่ดินเปล่าทั้งหมด ผ่านการถมและปรับระดับให้เท่ากับระดับถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเลย พื้นที่ดินเป็นรูปตัวแอลสวยงามมาก

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


7. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 10 ไร่ กทม./นนทบุรี

ใกล้ถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเพียง15 เมตร ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู และทางด่วนสองช่องทาง ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ สีนํ้าตาล+ สีเหลือง ที่ดินแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารสำนักงาน ส่วนที่สองเป็นที่ดินเปล่า พื้นที่ทั้งหมดผ่านการถมและปรับระดับให้เท่ากับระดับถนนแจ้งวัฒนะแล้ว พื้นทีดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


8. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 11 ไร่ กทม./นนทบุรี

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู เป็นพื้นที่สีนํ้าตาลและสามารถขอเป็นพื้นที่สีส้มได้เพราะด้านหน้าติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเลย เป็นที่ดินเปล่ากือบทั้งหมด เป็นที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวร สามารถรื้อถอนได้เลย

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


9. ขายที่ดินแจ้งวัฒนะ 43 ไร่ กทม./นนทบุรี

ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่ดินแปลงใหญ่ที่สุดในย่านนี้ เป็นพื้นที่สีส้ม+ สีนํ้าตาล+เหลือง เป็นที่ดินเปล่าทั้งหมดผ่านการถมและปรับระดับให้เท่ากับระดับถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเเล้ว พื้นที่ดินเป็นรูปหลายเหลี่ยมหักมุมสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่แจ้งวัฒนะ

พื้นที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ ,

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า และย่านสถานบันเทิง และ ศูนย์ราชการหลายแห่ง

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา

"ขายที่ดินติดรถไฟฟ้า" เขตรามอินทรา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

1. ขายที่ดินรามอินทรา 2 ไร่ มีนบุรี กทม.

ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีส้ม เป็นที่ดินเปล่าทั้งหมดผ่านการถมและปรับระดับให้เท่ากับระดับถนนใหญ่รามอินทราเลย ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู สามารถเดินต่อไปยังสถานนีรถไฟฟ้า MRT ส่วนต่อสายสีเขียวและสายสีแดง ได้ในเวลา 5-10 นาที พื้นทีดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่รามอินทรา

ที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

ที่ดินล้อมรอบด้วยคอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า ย่านสถานบันเทิง ศูนย์ราชการ สถานศึกษาหลายแห่ง และโรงพยาบาล

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


2. ขายที่ดินรามอินทรา 10 ไร่ มีนบุรี กทม.

พื้นที่สีส้ม ติดสถานีรถไฟ ฟ้า MRT สายสีชมพู และใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRTสายสีเขียว

สถานที่ใกล้เคียง ไปรษณีย์รามอินทรา สถานีตำรวจนครบาลบางเขน สำนักงานเขตบางเขน วัดพระศรีมหาธาตุ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ การไฟฟ้านครหลวง ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สนามมวยลุมพินี

พื้นที่ดินเหมาะสำหรับสร้าง

 • อาคารสำนักงาน,

 • คอนโดมิเนียมหรู,

 • โชว์รูม ,

 • หรืออื่นๆได้อีกมากมาย

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


3. ขายที่ดินรามอินทรา 10 ไร่ มีนบุรี กทม.

ใกล้โรงพยาบาลและใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีส้ม+ สีนํ้าตาล เป็นที่ดินเปล่าเกือบทั้งหมดพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวร พื้นทีดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่รามอินทรา

ที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

ที่ดินล้อมรอบด้วยคอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า ย่านสถานบันเทิง ศูนย์ราชการ สถานศึกษาหลายแห่ง และโรงพยาบาล

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


4. ขายที่ดินรามอินทรา 10 ไร่ มีนบุรี กทม.

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีส้ม+ สีนํ้าตาล เป็นที่ดินเปล่าและมีสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวร ไม่มีผู้อยู่อาศัยสามารถรื้อถอนได้เลย ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูถึง 2 สถานี พื้นทีดินแปลงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่รามอินทรา

ที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • โรงพยาบาล,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน ,

 • โชว์รูมต่างๆ

 • หรืออื่นๆได้อีก มากมาย

พื้นที่ดินล้อมรอบด้วยชุมชนที่อยู่อาศัยหรูหรา , อาคารสำนักงาน, สถานศึกษา, ร้านค้า,ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้าและซุบเปอร์มาเก็ต,

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


5. ขายที่ดินรามอินทรา 13 ไร่ มีนบุรี กทม.

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู พื้นทีดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่รามอินทรา ที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียมหรูหรา, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า, ทาวน์โฮมหรูหรา, อาคารสำนักงาน ,โชว์รูมต่างๆ หรืออื่นๆได้อีก มากมาย ที่ดินล้อมรอบด้วยคอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า ย่านสถานบันเทิง ศูนย์ราชการ สถานศึกษาหลายแห่ง และโรงพยาบาล

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


6. ขายที่ดินรามอินทรา 45 ไร่ มีนบุรี กทม.

ย่านธุรกิจและท่องเที่ยว ใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพู ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีส้ม+ สีนํ้าตาล+สีเหลือง+เขียว เป็นที่ดินเปล่าเกือบทั้งหมด และมีสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวรในที่ดินสามารถรื้อถอนได้เลย พื้นที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมหักมุมสวยงาม ด้านหน้าที่ดินติดถนนใหญ่รามอินทรา

ที่ดินแปลงนี้สามารถพัฒนาเป็น

โครงการหมู่บ้านหรู,

ทาวน์โฮมหมู่บ้านหรู,

คอนโดมิเนียมหรูหรา ,

อาคารสำนักงาน ,

โชว์รูมต่างๆ หรืออื่นๆได้อีกมากมาย

และที่ดินล้อมรอบด้วยหมู่บ้านหรู, คอนโดมิเนียม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า ย่านสถานบันเทิง สถานศึกษาหลายแห่ง และโรงพยาบาล

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


7. ขายที่ดินรามอินทรา 194 ไร่ มีนบุรี กทม.

บนถนนรามคำแหงและถนนสุวินทวงศ์ ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีส้มและใกล้สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูด้วย. เป็นพื้นที่สีส้ม +นํ้าตาล+เขียวลาย ด้านหน้ากว้างติดถนนรามคำแหง

 • พื้นที่ดินแปลงนี้เหมาะสำหรับ

 • โครงการที่อยู่อาศัย,

 • อาคารสำนักงาน,

 • โชว์รูมแสดงสินค้า,

 • และโครงการเม็กก้าโปรเจ็คต่างๆได้อีก (พื้นที่ตั้งดีสุดๆ)

จากที่ตั้งที่ดินสามารถเชื่อมต่อไปยังย่านอุตสาหกรรมเขตถนนสุวินทวงศ์, ลาดกระบัง บางนา-ตราดได้อย่างง่ายดาย ทางด่วนวงแหวนรอบนอกอยู่ใกล้ที่ดินเลย และทางด่วนมอเตอร์เวย์อยู่ห่างจากที่ดินเพียง 10 นาที.

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา

"ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้า" BTS สถานีสนามเป้า กรุงเทพมหานคร

 1. ขายที่ดินพญาไท 3 ไร่ ใกล้btsสนามเป้า กทม.

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีสนามเป้า เป็นพื้นที่สีนํ้าตาลเข้ม ชุมชนที่อยู่อาศัยหนาแน่น ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลทอง ย่านธุรกิจ บนถนพหลโยธิน และเขตชุมชนที่อยู่อาศัย หนาแน่น มีสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวรทุบทิ้งได้เลย พื้นที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ด้านหน้าติดถนนพหลโยธิน(ในซอย) ที่ดินแปลงนี้เป็นพื้นที่สีนํ้าตาลเข้ม สามารถพัฒนาเป็น

 • คอนโดมิเนียมหรูหรา ,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคาสำนักงาน

 • หรืออื่นๆได้อีกมากมาย

ที่ดินล้อมรอบด้วย ชุมชนที่อยู่อาศัย, คอนโดมิเนียมหรู, อาคารสำนักงาน ,ห้างสรรพสินค้า, และ ศูนย์ราชการและจากที่ดินสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนพญาไท, ถนนเพชรบุรี, ถนนเพลินจิต และถนนสุขุมวิท ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


2. ขายที่ดินพญาไท 3 ไร่ ใกล้btsสนามเป้า กทม.(รอ)

"ขายที่ดินติดรถไฟฟ้า" ถนนลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ขายที่ดินลาดพร้าว 16 ไร่ ลาดพร้าว กทม.

ติดสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง เป็นพื้นที่สีแดง+ ส้ม พื้นที่ดินตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าว ล้อมรอบด้วยชุมชนผู้อยู่อาศัยหนาแน่น, คอนโดมิเนียม ,อาคารสำนักงาน, ห้างสรรพสินค้า, สถานศึกษา และจากที่ตั้งที่ดินสามารถขี้นทางด่วนได้ในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถขี้นทางด่วนวงแหวนรอบนอกได้เช่นกัน และสามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าMRT สายสีเขียวได้เลยเช่นกัน

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา

"ขายที่ดินใกล้รถไฟฟ้า" MRT-Airport realing พระราม9 กรุงเทพฯ

1. ขายที่ดินถนนเพชรบุรี 4 ไร่ กรุงเทพฯ

ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS & Airport Rail Link สถานีราชเทวี/สถานีพญาไท เป็นพื้นที่สีแดง สวยงามและฮยงจุ้ยดีมาก เขตราชเทวี แขวงพญาไท มีสิ่งปลูกสร้างไม่ถาวร พื้นที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงาม ด้านหน้าติดถนนใหญ่เพชรบุรี

ที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, คอนโดมิเนียมหรู, อาคารสำนักงาน ,ห้างสรรพสินค้า, สถานทูต ศูนย์ราชการและจากที่ดินสามารถเชื่อมต่อไปยังถนนพญาไท, ถนนราชปรารภและถนนสุขุมวิท ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา


2. ขายที่ดินติดถนนพระราม9 เนื้อที่ 101 ไร่ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่สวยมากแปลงนึงในย่านธุรกิจนี้ ด้านหน้าที่ดินติดถนนพระราม9 ที่ดินแปลลงนี้เป็นพื้นที่สีส้ม+นํ้าตาล+ เขียว แน่นอน

สามารถพัฒนาเป็น

 • โครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่แบบหรูหรา,

 • โรงแรม,

 • ห้างสรรพสินค้า,

 • คอนโดมิเนียม ,

 • ทาวน์โฮม,

 • อาคารสำนักงาน

 • หรือเม็กก้าโปรเจ็คอื่นๆได้อีกมากมาย

ที่ดินล้อมรอบด้วยโรงแรม, อาคารสำนักงาน ,ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า, ย่านสถานบันเทิง และใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTสายสีส้มถึง 2 สถานี รถไฟฟ้า Airport Rail Link อยู่ห่างเพียง1.2 กม.เท่านั้น.

ต้องการซื้อที่ดินแปลงนี้ โทร. 080-210-9177 ริศา

หากต้องการซื้อที่ดินติดรถไฟฟ้า บนดินBTS ใต้ดินMRT

Tel.080-210-9177 ริศา

Line id: LINE2RISA

ขายจริง ถึงเจ้าของจริง

ริศาจะนัดให้เจอกับเจ้าของ(ตัวจริง)

ภายใน 1-7 วันเลยค่ะ

(ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับเอกสารความพร้อมของผู้ซื้อค่ะ)

อัพเดทการซื้อ-ขาย (Update)

Hotline: 080-210-9177 Risa

(แอดไลน์ส่วนตัว) Line ID: LINE2RISA

E-Mail: news.jtt@gmail.com

Facebook: ริศา-อสังหาฯ l Jttpropertyth.com